Vårdgivare & högre lärosäten

 

ASCOLTA erbjuder utbildningar anpassade till såväl privata och statliga vårdgivare som till vårdutbildningar på högskola och universitet.

VÅRDGIVARE - ASCOLTAs utbildningar ger konkreta insikter och verktyg som direkt är applicerbara i den egna verksamheten - alla med det övergripande syftet att skapa en god vårdrelation med patienten och en bättre arbetssituation för vårdpersonalen. Utbildningarna tar utgångspunkt i den senaste forskningen kring omvårdnad, kommunikation och mänskligt beteende och har alltid en tydlig koppling till hälso- och sjukvårdslagen samt socialstyrelsens kompetensbeskrivningar.

HÖGRE LÄROSÄTEN - ASCOLTA vill bidra till att medvetandegöra patientperspektivet redan tidigt under utbildningsåren för att därigenom höja servicen både gentemot blivande arbetsgivare, patienter och anhöriga. Genom autenticitet och öppenhet utmanas de studerande till självreflektion samt ges konkreta verktyg att använda såväl på VFU som hos framtida arbetsgivare, vilket kan avhjälpa osäkerhet kring hur man bemöter patienter i utmanande situationer och deras anhöriga.

ASCOLTA har mångårig erfarenhet av utbildning och coachning. I kombination med ett kompetent och brett nätverk inom vården skapas förutsättningar för en hög kvalitet på våra utbildningar. Utbildningsupplägget anpassas utifrån era förutsättningar och önskemål, både gällande gruppstorlekar och tidsåtgång.

ASCOLTA har sitt säte i Stockholm och hela Sverige som arbetsfält.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)