Utbildningsinnehåll

 

KOMMUNIKATION - FEEDBACK - SAMTALSMETODIK

Samtliga moduler kan kombineras och anpassas till olika tidsramar och format – mest förekommande i efterfrågan är följande; 1-2 h inspirationsseminarium, halvdagsutbildning, heldagsutbildning.

Kommunikation:

Omvårdnadsteoretisk förankring samt ett neurokognitivt perspektiv kring verbal och icke-verbal kommunikation, såväl internt som externt. Hur ett professionellt förhållningssätt och patientdelaktighet kan bidra till ökad vårdkvalitet, patienttillfredsställelse och patientsäkerhet.

Feedback:

Att skapa en öppen, inkluderande feedback-kultur som stärker interna och externa relationer och därigenom utvecklar verksamheten. Konkreta verktyg för att ge och ta emot feedback samt struktur och strategi för implementering.

Samtalsmetodik:

Patientcentrerad kommunikation och effektiv konsultation som bland annat förbättrar hälsoparametrar, minskar behovet av diagnostiska utredningar och remisser samt minskar anmälningsrisken.

 

 

 

 

 

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)