Specialistinriktning

Bemötande & kommunikation vid förlorad graviditet

ASCOLTA utbildar sjuksköterskor och barnmorskor kring hur patienter med förlorade graviditeter (missfall, utomkvedshavandeskap etc.) bör behandlas och bemötas i kontakten med sjukvården, samt hur arbetsplatserna strukturerat kan arbeta internt kring dessa frågor.

Bland de som drabbats av missfall och andra komplikationer som inte resulterar i en fullständig graviditet, finns ofta många frågor och en stor sorg. Att våga prata om sina känslor kring förlusten är en viktig del i sorgebearbetningen, både för att stärka sig själv och sin relation och därigenom vara förberedd inför eventuella kommande graviditeter.

Det finns ett fåtal vetenskapliga artiklar kring kvinnor och deras partners upplevelser kring bemötande vid missfall och vad detta får för konsekvenser i senare skeden. En av de absolut främsta svenska forskarna inom området, Annsofie Adolfsson, docent i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap, har doktorerat och presenterat flertalet intressanta resultat.

ASCOLTA vill rikta ett stort tack till Annsofie Adolfsson för hennes arbete och generositet att dela med sig av sin forskning. Nedan finner ni en broschyr kring patienters upplevelser kring missfall, framtagen av processgruppen tidig graviditet i samarbete med Skaraborgs sjukhus och Primärvården Skaraborg. För ytterligare information om Annsofie Adolfsson, se http://www.oru.se/ihm/annsofie_adolfsson

 

Om upplevelsen och bearbetningen av sorg vid förlorad graviditet

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)