Med fokus på individen

 

ASCOLTA erbjuder utbildningstjänster för vårdpersonal och vårdstuderande kring bemötande, kommunikation och patientcentrerad samtalsmetodik.

ASCOLTA kommer från italienskans verb "ascoltare" som betyder att lyssna.  I arbetet med människor är denna egenskap en förutsättning för att skapa förståelse och med en djupare insikt av en människas personliga upplevelse ökar möjligheterna att kunna erbjuda individanpassad service.

Inom vården utgör lyssnandet och kommunikationen en särskilt viktig roll då patienter ofta kan uppleva en känsla av underläge samt hamna i beroendeställning på grund av sitt sjukdomstillstånd. Även den interna kommunikationen är av avgörande betydelse för såväl arbetsmiljön som patientsäkerheten.

 

.

 

 

 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)